Luminous Zelio 1100i

7,079.00

Product Brand : Luminous
Model Number : Zelio 1100i
Product Capacity : 900 VA / 12 V
Product Type : Inverter
Product Warranty : NA